Levering binnen 2-3 werkdagen. Geen verzendkosten (NL & BE) boven € 50.-

Algemene Voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Teya Organics B.V. (met KvK nummer: 73161659), met u sluiten.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@alteyaorganics.nl of per post:

Teya Organics B.V.
Overwegwachter 4
3034 KG Rotterdam
Nederland

U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer +31 6 29268022.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen organische cosmetische producten, olien en essentiele olien geproduceerd door Alteya Organics Ltd, Bulgarije.

 

Artikel 2 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Sisow B.V., met kantoor te Helmond, Nederland. De verzendkosten komen voor uw rekening.

 

Artikel 3 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. DHL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren binnen de periode die wordt aangegeven op de website (binnen 1 tot 2 werkdagen tijdens werkdagen in Nederland en België). Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

 

Artikel 4 – Retour

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen (het product moet nog verzegeld zijn). Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@alteyaorganics.nl. o.v.v. retour. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen.

Retouradres:

Alteya Organics NL

Att. Retouren

De Bruynstraat 32
8265 BZ Kampen, Nederland

Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

 

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

 

Artikel 7 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@alteyaorganics.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk  afhandelen, uiterlijk binnen veertien dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen één dag dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

 

Artikel 8 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing.